โครงการที่กำลังดำเนินอยู่

 

โครงการ  : KIS INTERNATIONAL SCHOOL (Lumlukka Khlong12)

   MAIN :  CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING

โครงการ  : Jas Green Village Ladpraduk , Bang Bua Thong

   MAIN :  บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

 โครงการ  : สำนักงานเขตดินแดงแห่งใหม่ กองวิเคราะห์และวิจัย เขตดินแดง

   MAIN :  บริษัท  วรนิทัศน์ จำกัด

 โครงการ  : ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ

   MAIN :  บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด


  • LINE_ALBUM_อาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน_๒๐๓.jpg
    โครงการ : ไนท์บริดจ์ สเปซ สุขุมวิท-พระราม 4 MAIN:บริษัท 7 มกรา พลัส จำกัด โครงการ : SUNTAREEYA MAIN:CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING โครงการ : ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่2 อา...
Visitors: 123,029